TANKEPLATSEN ÄNGEN växer ur behovet att förena de djupare diskurserna med de vardagsnära samtalen om hållbarhet. Samtidsdebatten kring hållbarhetsfrågan rör sig sällan i djupled, utan fastnar på ytan vid detaljer om skatteväxlingar och elbilar. De djupare samtalen är svårtillgängliga, ofta isolerade i snäva, akademiska eller konstnärliga rum, och saknar kontakt med den allmänna debatten. Vi vill skapa en inkluderande samtals-och tankeplats som visar hur viktigt språket och litteraturen är för att möjliggöra det akuta behovet av förändring som vår samhällsmodell står inför – och samtidigt diskutera hur djupet relaterar till ytan.