Ängen vill förena de djupare diskurserna med de vardagsnära samtalen om hållbarhet. Samtidsdebatten kring hållbarhetsfrågan rör sig sällan i djupled, utan fastnar på ytan vid detaljer om skatteväxlingar och elbilar. Vi vill skapa en inkluderande samtals-och tankeplats som visar hur viktigt konst och litteratur är för att möjliggöra det akuta behovet av förändring som vår samhällsmodell står inför. Och samtidigt diskutera hur djupet relaterar till ytan.