TANKEPLATSEN ÄNGEN växer ur behovet att förena de djupare diskurserna med de vardagsnära samtalen om hållbarhet. Samtidsdebatten kring hållbarhetsfrågan rör sig sällan i djupled, utan fastnar på ytan vid detaljer om skatteväxlingar och elbilar. De djupare samtalen är svårtillgängliga, ofta isolerade i snäva, akademiska eller konstnärliga rum, och saknar kontakt med den allmänna debatten. Vi vill skapa en inkluderande samtals-och tankeplats som visar hur viktigt språket och litteraturen är för att möjliggöra det akuta behovet av förändring som vår samhällsmodell står inför, och samtidigt visa på vilket sätt djupet relaterar till ytan.